Kaj je novega na področju zdravstva, zdravstvene nege, rehabilitacije... 

Zdravstvena nega v rehabilitaciji - Izzivi in multidisciplinarni pristop

- strokovni seminar z mednarodno udeležbo - 

16. December 2022 / Bohinj ECO Hotel, Bohinjska Bistrica, Slovenija

!!! Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja -

pridobitev specialnih znanj !!!

Marec - Junij, 2023 / Ljubljana, Slovenija

Kaj vemo o
covid-19?

Globalne strateške
usmeritve 2021-2025

Sporočila Mednarodnega sveta medicinskih sester, Evropskega združenja medicinskih sester in Evropske babiške zveze, ki obsojajo napad na Ukrajino: