Team_edited_edited.png

VODSTVO SEKCIJE / NOV. 2021 - NOV. 2025

Predsednica Sekcije:
Maja Vrabič, URI Soča

Podpredsednica Sekcije:
Nataša Kic, URI Soča

Člani Izvršnega Odbora:

 • Irena Zupančič Knavs, URI Soča

 • Sabina Osolnik, URI Soča

 • Nejra Subaie, Zdravilišče Laško

 • Darja Ratajc, Terme Dobrna - izstop iz IO marec 2022

Tajnica Sekcije:
Klavdija Lah, Zdravilišče Laško

Vabljena sodelavca:

 • Romana Zupan, URI Soča

 • Jan Orešnik, URI Soča

VODSTVO SEKCIJE / 2017 - 2021

Predsednica Sekcije:
Bojana Hočevar Posavec, Dom Petra Uzarja Tržič (prej URI Soča)

Podpredsednica Sekcije:
Klavdija Lah, Zdravilišče Laško

Člani Izvršnega Odbora:

 • Veronika Vidmar, URI Soča

 • Irena Zupančič Knavs, URI Soča

 • Mirjam Salobir, Terme Topolšica

 • Melita Belej, Zdravilišče Laško

VODSTVO SEKCIJE / 2013 - 2017

Predsednica Sekcije:
Veronika Vidmar, URI  Soča

Podpredsednica Sekcije:
Romana Petkovšek Gregorin, URI  Soča

Člani Izvršnega Odbora:

 • Katja Hribar, Onkološki Inštitut LJ (prej URI Soča)

 • Bojana Hočevar Posavec, Dom Petra Uzarja Tržič (prej URI Soča)

 • Mirjam Salobir, Terme Topolšica

 • Melita Belej, Zdravilišče Laško

 • Mira Kavčič (izstop iz IO 2014)