top of page
knowledge-paradigm_edited.png

Specialna znanja

!!! Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja - strokovno izobraževanje za OBNOVITEV ŽE PRIDOBLJENIH specialnih znanj !!!

April - Maj 2024Ljubljana, Slovenija

                                                                                               - program v pripravi -

!!! Zdravstvena nega nevrološkega pacienta - strokovno izobraževanje za PRIDOBITEV specialnih znanj !!!

Oktober - November, 2024Ljubljana, Slovenija

                                                                                           - program v pripravi -

!!! Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja - strokovno izobraževanje za PRIDOBITEV specialnih znanj !!!

Marec - Junij, 2025 Ljubljana, Slovenija

                                                                                            - program v pripravi -

Pridobitev specialnih znanj iz Zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja
datum: MAREC - JUNIJ, 2023

kraj: Ljubljana, Slovenj Gradec, Terme Dobrna, Novo Mesto, Maribor
organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z Zbornica - Zveza

vodja tečaja: Maja Vrabič

Namen: pridobitev specialnih znanj iz področja zdravstvene nege pacienta z motnjami mokrenja
Več informacij: vrabic.maja@gmail.com

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Pridobitev specialnih znanj iz Zdravstvene nege nevrološkega pacienta v rehabilitaciji
datum: NOVEMBER - DECEMBER, 2022

kraj: Ljubljana
organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z Zbornica - Zveza

vodja tečaja: Ksenija Karan

Namen: pridobitev specialnih znanj iz področja zdravstvene nege nevrološkega bolnika
Več informacij: ksenija.karan@ir-rs.si (01-4758-100)


PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

bottom of page