top of page
vision.jpg

Naša vizija

Strokovna sekcija se trudi zaobjeti celostno strokovno področje rehabilitacijske zdravstvene nege in izboljšanja samooskrbe pacienta.

 

Cilj rehabilitacijske zdravstvene nege je pomagati posamezniku z gibalno oviranostjo in kronično boleznijo ponovno vzpostaviti, ohranjati in spodbujati optimalno zdravje.

 

V ta namen vključuje naša vizija naslednje točke:

 

  • Pomoč pri ureditvi predloga za sestavo pobude za uveljavitev naziva medicinska sestra / zdravstveni tehnik v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. Naziv bi se nanašal na vse profile znotraj področja zdravstvene nege (magister zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik, medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, bolničar negovalec).

  • Organizacija strokovnih seminarjev, učnih delavnic za namen širjenja in izpopolnjevanja znanja na področju rehabilitacijske in zdraviliške zdravstvene nege.

  • Sodelovanje in povezovanje s strokovnjaki na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti ter s strokovnjaki z drugih področij, tako znotraj Slovenije kot tudi v tujini.

  • Promocija rehabilitacijske in zdraviliške zdravstvene nege.

  • Raziskovanje na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti ter prispevanje k zagotavljanju dobrega dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, kvalitetnejše zdravstvene nege in posledično večje kakovosti življenja  pacientov.

  • Poenotenje standardov zdravstvene nege na področju rehabilitacije in zdraviliške dejavnosti.

bottom of page