top of page

Poročila strokovnih srečanj

Zdravstvena nega v rehabilitaciji - Izzivi in multidisciplinaren pristop

Petek, 16.12.2022

Organizator:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Zbornica - Zveza medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Strokovno srečanje z naslovom Zdravstvena nega v rehabilitaciji - Izzivi in multidisciplinaren pristop je organizirala Sekcija MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. Srečanja so se udeležili predavatelji in poslušalci iz cele Slovenije, predstavnica Onkološkega oddelka KC Osijek iz Hrvaške ter predstavnici Fizioterapevtskega inštituta Lipnica iz Avstrije. Z zanimivimi temami so nas seznanili:

  • o raznolikosti področij, s katerimi se srečujemo v zdravstveni negi na področju rehabilitacije (od nevroloških obolenj, amputacij, posledic politravme, posledic onkoloških obolenj in pomenu ustrezne prehrane, kronične bolečine…),

  • o multidisciplinarnem sodelovanju različnih zdravstvenih profilov in posebnih pristopih ter organizaciji dela tako, da se lahko zagotovi kakovostno in za pacienta varno zdravstveno nego,

  • predstavljen je bil program preprečevanja padcev, ki ga izvajajo v avstrijskem fizioterapevtskem inštitutu Lipnica.

2. znanstvena in strokovna konferenca Javno zdravje in COVID-19

 5. OKTOBER 2022
Organizator: Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje

Ob drugi izvedbi konference so se v večji meri osredotočali na obvladovanje širših posledic virusa SARS-CoV-2, kot so posledice omejitve delovanja zdravstvenega sistema in težav, ki jih prinaša t. i. dolgi covid-19 ter prehoda koronavirusne bolezni covid-19 iz pandemične v endemično fazo.

Celostna zdravstvena oskrba pacienta v času njegove rehabilitacije po prebolelem covidu 19

Četrtek, 14. april 2022, ob 8.40h

Organizator:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Zbornica - Zveza medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Univerzitetni inštitut Republike Slovenije Soča

Na četrtek, 14. aprila 2022 se je v dvorani 4. nadstropja URI Soča odvijalo strokovno izpopolnjevanje (v nadaljevanju SI) z naslovom Celostna zdravstvena oskrba pacienta v času njegove rehabilitacije po prebolelem covidu 19.

Namen izvedbe SI je bil seznaniti udeležence o značilnostih koronavirusne bolezni 2019 in zdravstvene nege v času prebolevanja tako odraslih kot otrok ter o posebnostih na različnih področjih v času celovite rehabilitacije. S predavanji smo se dotaknili več raznolikih tem, od osnovnih značilnostih bolezni, njenih zapletov, načinov jemanja brisov za potrditev okužbe do fizioterapije, delovne terapije, socialno psihološke problematike, prehranske podpore ter etičnih dilem, s katerimi se je srečevalo zdravstveno osebje v času pandemije. Osredotočili smo se prav tako na pomen in potek same organizacije dela, ki je vsekakor vsem predstavljala izredno velik izziv.

Za namen samega SI je Sekcija izdala tudi lektoriran zbornik predavanj, nekaj v tiskani obliki za potrebe NUK in knjižnjice ter oddelkov znotraj URI Soča, nekaj pa v elektronski obliki na usb ključku za vse udeležence.

Za pomoč pri sami organizaciji se Sekcija zahvaljuje sponzorjem Zepter Slovenica, Medimax in Kralj Vital.

Peta regionalna konferenca organov za enakost JV Evrope v Ljubljani 2021 

Četrtek, 21. oktobra 2021, ob 10h

Organizator: Zagovornik načela enakosti

V četrtek, 21.10.2021, je v živo preko YouTube povezave potekala 5. regionalna konferenca organov za enakost JV Evrope.

Po uvodnih nagovorih v prvem sklopu predavanj si lahko na posnetku ogledate predstavitve o vplivu pandemije Covida-19, o nediskriminaciji, o organih za enakost in delu Evropske komisije.

V drugem sklopu predavanj različni predavatelji iz večih držav JV Evrope predstavijo Pandemijo Covida-19 v vlogi izziva za enakost.

Tretji sklop se poglobi v vpliv Covida-19 na diskriminacijo in različne rase ljudi, četri sklop predavanj pa predstavi specifične tematike pandemije covida-19, ki so jih zaznali organi za enakost. 

Posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=cCWMxCt-zOI

Javna predstavitev: Kaj prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Ponedeljek, 18. oktober 2021 ob 16. uri po video povezavi Zoom

Organizator: Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije
 

V ponedeljek, 18. oktobra 2021, je bila javna predstavitev predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je potekala preko Zooma.

V Sloveniji je že vrsto let močno zaznana naraščajoča potreba po enotni sistemski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe. Ureditev je izjemnega pomena in zelo povezana tudi z zdravstvenim sistemom.
»Vsak od nas zasluži dostojno starost in vsak, ki skrbi za starostnika, si zasluži, da bi bil za svoje delo dostojno plačan,« je sprejetje predloga zakona o dolgotrajni oskrbi na vladi 17. junija letos pospremil minister za zdravje Janez Poklukar. Na Ministrstvu za zdravje poudarjajo, da se s predlaganimi rešitvami ustvarjajo pogoji, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna in da v obdobjih življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt.

(Zdravniška zbornica Slovenije in Ministrstvo za zdravje)

 

Na predstavitvi so bile predstavljene ugotovitve dveh pilotnih projektov in kakšne so rešitve v predlogu zakona.

Posnetek predstavitve si lahko ogledate na Youtube povezavi Zdravniške Zbornice:


https://www.youtube.com/watch?v=HDREbHRAak0

bottom of page