top of page

Poročila strokovnih srečanj

Zdravstvena nega v rehabilitaciji pacienta po amputaciji

21.03.2024

organizator: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z Zbornico - Zvezo

Na strokovnem izobraževanju, ki smo ga organizirali kot Sekcija MS in ZT v rehabilitaciji in zdravil. dejavnosti, smo se od različnih profilov predavateljev (diplom. med. sestre, zdravniki, fizioterapevti, delovni terapevti) seznanili z različnimi boleznimi in poškodbami, ki lahko privedejo do amputacije uda, fantomski bolečini, oskrbi diabetičnega stopala in drugih ran, preventivi in zdravljenju sladkorne bolezni, internistični obravnavi bolnikov, varni rehabilitaciji in o pripravi pacienta na odpust v domačo oskrbo ter vlogi patronažne med. sestre. Predstavnica podjetja Zepter nam je predstavila posebno svetilo za pomoč pri celjenju ran Bioptron.

Po odmoru so sledile učne delavnice s pomočjo fizioterapevtov in delovnih terapevtov oddelka A, kjer so nam prikazali pravilno povijanje krna in nameščanje proteze ter varno presedanje in uporabo medicinsko tehničnih pripomočkov.

Zagotavljanje varne zdravstvene nege pacienta v času rehabilitacije

- dvodnevno strokovno srečanje z učnimi delavnicami

24. - 25.11.2023

Organizator:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z Zbornico - Zvezo

 

Strokovno srečanje je potekalo z namenom seznanitve udeležencev o načinih zagotavljanja varne zdravstvene nege pacienta in se je osredotočalo predvsem na preprečevanje ran in globokih venskih tromboz, varno presedanje in premeščanje, varno hranjenje pacienta z motnjami požiranja,... Predstavljene so bile tudi učne delavnice, kjer so bili udeleženci poučeni o pravilni in varni uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov za gibanje in premeščanje pacienta ter o pravilnem nameščanju elastičnih povojev. Pri predavanjih in učnih delavnicah so sodelovali fizioterapevti, delovni terapevti, diplomirane medicinske sestre, eno predavanje pa je bilo namenjeno predstavitvi programa SVIT in rezultatov le-tega iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Sodelovali so tudi različni sponzorji s predstavitvijo svojih izdelkov.

Zdravstvena nega pacienta z motnjami uriniranja

Marec - Junij 2023

Organizator:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti v sodelovanju z Zvezo urologov Slovenije

Zbornica - Zveza medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Strokovno izobraževanje je potekalo z namenom pridobitve specialnih znanj iz področja zdravstvene nege pacienta z motnjami uriniranja. Sodelovale so učne baze: URI Soča Ljubljana, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna Bolnišnica Novo Mesto, UKC Maribor in Terme Dobrna. Potekalo je v obliki tri dnevnega teoretičnega dela - predavanja, seminarskih vaj ter klinične prakse v omenjenih učnih bazah.  Vsi udeleženci so ob koncu opravljali pisni in praktični izpit, vsi so opravili pozitivno. S tem so pridobili naslednje poklicne kompetence:

 • Poznavanje anatomije in fiziologije odraslega ter posebnosti v anatomiji in fiziologiji otroka

 • Poznavanje različnih diagnostičnih metod v urologiji

 • Seznanitev z urodinamsko preiskavo

 • Seznanitev s posebnostmi vloge diplomirane medicinske sestre v urološki in urodinamski ambulanti

 • Poznavanje motenj v uriniranju, ki nastanejo kot posledica bolezni urogenitalnega sistema

 • Poznavanje indikacij, tehnike in zapletov transuretralne katetrizacije moškega ter obvladovanje nudenja asistence zdravniku ob izvajanju le-te: 
  *asistenca zdravniku ob vstavljanju trajnega urinskega katetra,
  *samostojna vstavitev oz. menjava stalnega urinskega katetra (po naročilu zdravnika) pri pacientu, ki nima poznanih bolezni oz. poškodb sečil in je bila prva vstavitev iz strani zdravnika izvedena enostavno in brez komplikacij,
  *asistenca zdravniku ob izvedbi prve intermitentne katetrizacije moškega,
  *samostojno izvajanje intermitentnih katetrizacij moškega,

 • Obvladovanje intermitentne katetrizacije ženske

 • Obvladovanje vstavitve trajnega urinskega katetra pri ženski

 • Poznavanje posebnosti zdravstvene nege otroka z motnjami uriniranja

 • Seznanitev s posebnostmi zdravstvene nege pacienta po urološki operaciji

 • Poznavanje različnih vrst urinskih katetrov in njihovih značilnosti

 • Obvladovanje oskrbe nefrostom, cistostom, urostom in trajnega urinskega katetra

 • Poznavanje etičnih dilem pri obravnavi pacienta z motnjami uriniranja

 • Seznanitev s potekom obravnave pacienta z urinsko drenažo na domu

 • Seznanitev z zagotavljanjem pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov pri inkontinenci

 • Poznavanje fizioterapevtske obravnave pacientov z urinsko inkontinenco

 • Seznanitev z intravezikalno aplikacijo zdravil ter hormonskim zdravljenjem pacienta s karcinomom prostate

 • Poznavanje posebnosti zdravstvene nege nevrološkega pacienta z motnjami uriniranja in z nevrogenim mehurjem

 • Obvladovanje bolnišničnih okužb in zagotavljanja kakovostne ter varne zdravstvene nege

 • Poznavanje načinov za vključevanje svojcev v proces zdravstvene vzgoje

 • Seznanitev s procesi sprejemanja in psihološkimi motnjami pri osebah z inkontinenco / retenco  urina

 • Obvladovanje intervencij, ki pomagajo pri posegih zdravstvene nege inkontinentnih pacientov oz. pacientov z retenco urina

Zdravstvena nega v rehabilitaciji - Izzivi in multidisciplinaren pristop

Petek, 16.12.2022

Organizator:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Zbornica - Zveza medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Strokovno srečanje z naslovom Zdravstvena nega v rehabilitaciji - Izzivi in multidisciplinaren pristop je organizirala Sekcija MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. Srečanja so se udeležili predavatelji in poslušalci iz cele Slovenije, predstavnica Onkološkega oddelka KC Osijek iz Hrvaške ter predstavnici Fizioterapevtskega inštituta Lipnica iz Avstrije. Z zanimivimi temami so nas seznanili:

 • o raznolikosti področij, s katerimi se srečujemo v zdravstveni negi na področju rehabilitacije (od nevroloških obolenj, amputacij, posledic politravme, posledic onkoloških obolenj in pomenu ustrezne prehrane, kronične bolečine…),

 • o multidisciplinarnem sodelovanju različnih zdravstvenih profilov in posebnih pristopih ter organizaciji dela tako, da se lahko zagotovi kakovostno in za pacienta varno zdravstveno nego,

 • predstavljen je bil program preprečevanja padcev, ki ga izvajajo v avstrijskem fizioterapevtskem inštitutu Lipnica.

2. znanstvena in strokovna konferenca Javno zdravje in COVID-19

 5. OKTOBER 2022
Organizator: Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje

Ob drugi izvedbi konference so se v večji meri osredotočali na obvladovanje širših posledic virusa SARS-CoV-2, kot so posledice omejitve delovanja zdravstvenega sistema in težav, ki jih prinaša t. i. dolgi covid-19 ter prehoda koronavirusne bolezni covid-19 iz pandemične v endemično fazo.

Celostna zdravstvena oskrba pacienta v času njegove rehabilitacije po prebolelem covidu 19

Četrtek, 14. april 2022, ob 8.40h

Organizator:

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Zbornica - Zveza medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Univerzitetni inštitut Republike Slovenije Soča

Na četrtek, 14. aprila 2022 se je v dvorani 4. nadstropja URI Soča odvijalo strokovno izpopolnjevanje (v nadaljevanju SI) z naslovom Celostna zdravstvena oskrba pacienta v času njegove rehabilitacije po prebolelem covidu 19.

Namen izvedbe SI je bil seznaniti udeležence o značilnostih koronavirusne bolezni 2019 in zdravstvene nege v času prebolevanja tako odraslih kot otrok ter o posebnostih na različnih področjih v času celovite rehabilitacije. S predavanji smo se dotaknili več raznolikih tem, od osnovnih značilnostih bolezni, njenih zapletov, načinov jemanja brisov za potrditev okužbe do fizioterapije, delovne terapije, socialno psihološke problematike, prehranske podpore ter etičnih dilem, s katerimi se je srečevalo zdravstveno osebje v času pandemije. Osredotočili smo se prav tako na pomen in potek same organizacije dela, ki je vsekakor vsem predstavljala izredno velik izziv.

Za namen samega SI je Sekcija izdala tudi lektoriran zbornik predavanj, nekaj v tiskani obliki za potrebe NUK in knjižnjice ter oddelkov znotraj URI Soča, nekaj pa v elektronski obliki na usb ključku za vse udeležence.

Za pomoč pri sami organizaciji se Sekcija zahvaljuje sponzorjem Zepter Slovenica, Medimax in Kralj Vital.

Peta regionalna konferenca organov za enakost JV Evrope v Ljubljani 2021 

Četrtek, 21. oktobra 2021, ob 10h

Organizator: Zagovornik načela enakosti

V četrtek, 21.10.2021, je v živo preko YouTube povezave potekala 5. regionalna konferenca organov za enakost JV Evrope.

Po uvodnih nagovorih v prvem sklopu predavanj si lahko na posnetku ogledate predstavitve o vplivu pandemije Covida-19, o nediskriminaciji, o organih za enakost in delu Evropske komisije.

V drugem sklopu predavanj različni predavatelji iz večih držav JV Evrope predstavijo Pandemijo Covida-19 v vlogi izziva za enakost.

Tretji sklop se poglobi v vpliv Covida-19 na diskriminacijo in različne rase ljudi, četri sklop predavanj pa predstavi specifične tematike pandemije covida-19, ki so jih zaznali organi za enakost. 

Posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=cCWMxCt-zOI

Javna predstavitev: Kaj prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Ponedeljek, 18. oktober 2021 ob 16. uri po video povezavi Zoom

Organizator: Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije
 

V ponedeljek, 18. oktobra 2021, je bila javna predstavitev predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je potekala preko Zooma.

V Sloveniji je že vrsto let močno zaznana naraščajoča potreba po enotni sistemski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe. Ureditev je izjemnega pomena in zelo povezana tudi z zdravstvenim sistemom.
»Vsak od nas zasluži dostojno starost in vsak, ki skrbi za starostnika, si zasluži, da bi bil za svoje delo dostojno plačan,« je sprejetje predloga zakona o dolgotrajni oskrbi na vladi 17. junija letos pospremil minister za zdravje Janez Poklukar. Na Ministrstvu za zdravje poudarjajo, da se s predlaganimi rešitvami ustvarjajo pogoji, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna in da v obdobjih življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt.

(Zdravniška zbornica Slovenije in Ministrstvo za zdravje)

 

Na predstavitvi so bile predstavljene ugotovitve dveh pilotnih projektov in kakšne so rešitve v predlogu zakona.

Posnetek predstavitve si lahko ogledate na Youtube povezavi Zdravniške Zbornice:


https://www.youtube.com/watch?v=HDREbHRAak0

bottom of page